Osakaskunnat

Yhteisen vesialueen osakkaat muodostavat osakaskunnan, joka päättää kalavesien käyttämisestä ja hoitamisesta. Se järjestää myös kalastuksen mm. myymällä kalastuslupia. Suurin osa vesialueistamme on yhteisomistuksissa. Osakaskuntaan kuuluu jokainen, jolla on kauppakirjan sekä kiinteistörekisterin mukaan oikeus yhteisiin vesialueisiin. Kaikilla yhteisen vesialueen osakkailla on oikeus osallistua osakaskunnan kokouksiin ja vaikuttaa siellä tehtäviin kalavesien käyttöä ja hoitoa koskeviin päätöksiin.

Etelä- ja Keski-Päijänteen kalatalousalueella on järjestäytyneitä osakaskuntia 48 kpl, joista 33:lla on vesialueita Päijänteellä. Järjestäytyneiden vesialueiden osuus on n. 89 % kalastusalueen vesialasta.

Näiltä sivuilta löydät useiden osakaskuntien yhteystiedot sekä tietoa osakaskuntien ohjeista ja määräyksistä koskien niiden hallinnoimien vesialueiden kalastusta ja ravustusta. Yläreunan osakaskunnat-valikkoon on tehty osakaskunnille omat alasivut paikkakunnittain.