YLEISVESIALUE

Tammikuun alussa 2016 voimaan tullut uusi kalastuslaki muutti yleisvesialueiden kalastusjärjestelyjä. Lakimuutoksen myötä kalastuksen järjestäminen siirtyi Metsähallituksen vastuulle. Yleisvesialue on valtion omistamaa vesialuetta, jota Päijänteellä on yhteensä 9 166 hehtaaria. Lakimuutoksen jälkeen Metsähallitus vastaa kaikkien valtion omistamien vesialueiden kalastusjärjestelyistä.

Kalastuslain muuttuminen ei  kuitenkaan aiheuttanut muutoksia Päijänteen alueen viehekalastuslupiin. Yleisvedet ovat edelleenmukana kaikissa viehekalastuksen yhteislupa-alueissa. Myös luvanmyynti jatkuu edelleen kalastusalueen organisoimana, entisten myyntikanavien kautta. 

Metsähallituksella on 1 paikka Etelä- ja Keski-Päijänteen kalatalousalueen hallituksessa.

Luvanmyyntitiedot ja säännöt Päijänteen yleisvesille löytyy alla olevasta linkistä

Yleisvesialueet löydät kartalta tästä: