ETELÄ- JA KESKI-PÄIJÄNTEEN KILPAILULUPA PÄIJÄNTEELLE

Kilpailualue:  Noin 65 000 ha Päijänteellä, katso kartta linkistä: Kilpailulupa-alue
Hinta: 7 €/vene/päivä

Lupaehdot:

 

 

Saalistiedot ja osallistujamäärät ilmoitettava kalastusalueelle kilpailun jälkeen.

Kilpailuluvassa ei vaparajoitusta! 

Taimenen alamitta 60 cm (rasvaeväleikattu)

Luvan myöntäminen:

Kilpailuluvan myöntää kalastusalue hakemuksesta.

Hakemukset toimitetaan vähintään kaksi viikkoa ennen kilpailua toiminnanjohtajalle 
sähköpostilla allaolevaan osoitteeseen:

tomi.ranta(at)proagria.fi  

tai postitse:

Etelä- ja Keski-Päijänteen kalatalousalue
Kustaankuja 2
17200 Vääksy

Tarkemmat ohjeet ja maksuosoite annetaan luvan myöntämisen yhteydessä.