KYMEN-RUOTSALAISEN KILPAILULUPA

Ruotsalaiselle myydään kilpailulupaa karttaan merkitylle alueelle.

Kartta: Kilpailulupa-alue
Hinta:  7 €/vene
Lupaehdot: Saalistiedot ja osallistujamäärät ilmoitettava yhteisluvalle kilpailun jälkeen
Luvan myöntäminen:

Kilpailuluvan myöntää Kymen-Ruotsalaisen yhteislupa hakemuksesta. Hakemukset toimitetaan vähintään kaksi viikkoa ennen kilpailua yhteisluvan Puheenjohtajalle:

  Hannu Lepistö
050-5180500