Kalatalousalue

Etelä- ja Keski-Päijänteen kalatalousalueen hallitus:

puheenjohtaja Markku Lappi Asikkala
varapuheenjohtaja Heikki Tuomainen Asikkala
ammattikalastajien edustaja    Veli Heinonen Padasjoki
virkistyskalastajien edustaja Jukka Mantsinen Asikkala
metsähallituksen edustaja Olli Urpanen  
jäsen Matti Leppänen    Padasjoki
jäsen Tuomas Jutila Sysmä
jäsen Teemu Salonen Sysmä
jäsen Simo Jalli  Padasjoki
jäsen Jorma Kääpä Kuhmoinen

Tarkempaa tietoa kalastusalueen toiminnasta (toimintakertomukset, toiminta- ja käyttö- ja hoitosuunnitelmat yms.) löydät yläreunan Kalatalousalue-valikosta

Kalatalousalueen tehtävät ovat (Kalastuslaki 24 §):

1) kalavarojen kestävän käytön ja hoidon suunnittelu;
2) käyttö- ja hoitosuunnitelmaehdotuksen laadinta, hyväksytyn suunnitelman toimeenpano ja sen vaikutusten seuranta;
3) kalavarojen käyttöön ja hoitoon liittyvä tiedotus;
4) kalastuksenvalvonnan järjestäminen;
5) kalastuksen sekä kalakantojen hoitotoimenpiteiden seurantatietojen kerääminen;
6) kalastuksen yhtenäislupa-alueiden muodostamisen edistäminen vapaa-ajan ja kaupallisen kalastuksen tarpeisiin;
7) vesialueen omistajien kalatalousalueelle siirtämät tehtävät;
8) viehekalastuksesta kertyneiden korvausvarojen jako vesialueen omistajille;
9) muut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tulosohjaukseen sekä tähän lakiin perustuvat tehtävät.

Kalatalousalueen päätösvaltaa käyttää yleiskokous.

Seuraavilla kalatalousalueen jäsenillä on oikeus yhteen edustajaan yleiskokouksessa:

1) osakaskunta, jossa on vesialuetta vähintään 50 hehtaaria;
2) osakaskuntiin kuulumattomien, pinta-alaltaan vähintään 50 hehtaarin kokoisten vesialueiden omistajat;
3) sellaiset kalatalousalueeseen kuuluvien osakaskuntien tai osakaskuntiin kuulumattomien vesialueiden omistajien yhteenliittymät, joiden hallinnoimien vesialueiden yhteenlaskettu pinta-ala on vähintään 50 hehtaaria; joessa kuitenkin vähintään 30 hehtaaria;
4) Valtakunnallinen kalastusalan järjestö, lukuun ottamatta vapaa-ajan kalastajia edustavaa järjestöä, jolla on oikeus kahteen edustajaan. Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa luettelon valtakunnallisista kalastusalan järjestöistä viideksi vuodeksi kerrallaan.

Rekisteröidyillä alueellisilla yhdistyksillä, joiden tarkoituksena on ympäristön- tai luonnonsuojelun edistäminen ja jonka sääntöjen mukaisella toiminta-alueella kalastusalue tai osa siitä sijaitsee sekä saamelaisten kotiseutualueella Saamelaiskäräjillä on kalatalousalueen yleiskokouksessa oikeus yhteen edustajaan, jolla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.