KALAMERKINNÄT

Päijänteellä on aloitettu mittavat taimen- ja järvilohi-istukkaiden merkinnät vuonna 2011 yhteistyössä Pohjois-Päijänteen kalastusalueen kanssa.  Merkintöjä varten kalastusalueet laativat vuonna 2015 Päijänteelle yhteisen istutus- ja merkintäsuunnitelman vuosille 2015-2019. Merkintöjen keskeisimpänä tavoitteena on selvittää istutusten tuloksellisuutta ja antaa sitä kautta suosituksia tuleviin istutuksiin. Merkintöjen avulla selvitetään istukkaan koon, iän, istutuspaikan ja istutusmenetelmän vaikutusta tuloksiin. Lisäksi verrataan keskenään taimen ja järvilohi-istutusten onnistumista. Istukkaiden merkitsemisen lisäksi

Päijänteeseen laskevilla virtavesillä on tehty ja tehdään tulevina vuosina taimenten luonnonpoikasten merkintöjä vaellusten selvittämiseksi. Merkinnöissä käytetään t-ankkurimerkkiä, joka poikkeaa aikaisemmin yleisesti käytetystä Carlin-merkistä. Merkkien tietojen palauttaminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta asetetut tavoitteet toteutuvat. Merkkipalautusohjeet löydät alla olevasta linkistä:

Rasvaevällinen taimen on 1.1.2016 voimaan astuneen kalastusasetuksen myötä rauhoitettu.

Lisätietoa löydät seuraavasta ohjeesta: